Er komen geen verborgen camera’s op de redactie van L1 te hangen en de mails van de Limburgse journalisten kan ook niet gelezen worden. Het privacyreglement waarin dat werd voorgesteld is van tafel gehaald.

Het personeel legde afgelopen week al twee keer het werk neer vanwege de vertrouwensbreuk met directeur Peter Elbers. Volgens het personeel van L1 heeft directeur Elbers, die afgelopen zomer werd aangesteld, “een autoritaire wijze van leidinggeven” en “een gebrek aan verbindende initiatieven”. Elbers zou zich amper laten zien op de werkvloer.

In een brief aan de ondernemingsraad reageert Elbers op de ‘commotie’, zoals hij het zelf noemt. “Gelet op de berichtgeving over en de reacties op het conceptreglement trek ik het conceptreglement in”, schrijft de directeur. “Ik hecht eraan expliciet te herhalen dat het nooit de bedoeling is geweest om de journalistieke bronbescherming aan te tasten, dan wel om te tornen aan de vertrouwelijkheid van de communicatie van OR-leden onderling en aan het beroepsgeheim van bedrijfsartsen. Ik betreur het dan ook zeer dat dit beeld is ontstaan.”

Reputatieschade

“Met zijn plannen heeft de directeur L1 als journalistieke organisatie afgelopen week grote reputatieschade berokkend”, zegt de hoofdredactie in een reactie. “Er is zowel in vakkringen als door het publiek louter negatief gereageerd op de controle-plannen. We hopen dat het publiek alle vertrouwen houdt in de L1-redactie, waar bronbescherming en persvrijheid het grootste goed zijn. Deze fundamentele waarden van de journalistiek zal de hoofdredactie altijd met volle kracht blijven verdedigen.”

De problemen zijn nog niet voorbij. Het personeel wil voor carnaval (15 februari) een definitieve oplossing voor de vertrouwensbreuk met de directeur.

Foto: L1