De Raad van Commissarissen (RvC) van L1 heeft directeur Peter Elbers op non-actief gezet. De taken van Elbers worden per direct overgenomen door medebestuurder Job van der Have en leden van het managementteam. Directe aanleiding is een vertrouwensbreuk tussen het personeel en Elbers.

Volgens het personeel van de Limburgse regionale omroep heeft directeur Elbers, die vorige zomer werd aangesteld, “een autoritaire wijze van leidinggeven” en “een gebrek aan verbindende initiatieven”. Elbers zou zich amper laten zien op de werkvloer. Daarnaast zou hij mailverkeer willen inzien en had hij plannen om verborgen camera’s op te hangen op de redactie van de omroep. Stakingen volgden.

Onderzoek

De vertrouwensbreuk tussen personeel en ondernemingsraad en Elbers leidde dit voorjaar tot een zaak bij de Ondernemingskamer. Die besloot tot het instellen van een onderzoek naar de interne problemen bij L1. Tevens werd een tweede bestuurder benoemd, Van der Have, en werd de RvC uitgebreid met een vierde commissaris met beslissende stem.

“De Raad van Commissarissen van Omroep Limburg heeft bestuurder Peter Elbers per direct vrijgesteld van werk en gaat met hem in gesprek over zijn toekomst bij de organisatie”, zo staat een verklaring van de RvC.

De RvC gaat de komende tijd in overleg met de ondernemingsraad over de toekomstige bestuurssamenstelling van Stichting Omroep Limburg, de zendmachtiginghouder van L1.

Foto: L1