De interne organisatie van de NOS is op meerdere punten uit balans en daar heeft een deel van de medewerkers last van. De organisatie is sterk gericht op het maak-werk en op de korte termijn, is de conclusie van een onderzoek dat de NOS heeft laten doen naar de cultuur binnen de organisatie.

Het grootste deel van de NOS-medewerkers zegt zich veilig te voelen op het werk. De toon en houding van de onderlinge communicatie is over het algemeen op orde, maar er wordt door sommige NOS’ers ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie ervaren.

Naar aanleiding van het grensoverschrijdende gedrag op de sportredactie van de NOS besloot de omroep om het bureau CuLTR Diagnose in te schakelen om een groot onderzoek te doen. Eerder werd al onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag van een verslaggever. Over de uitkomsten is niks gezegd, maar de verslaggever van NPO Radio 1 en NOS op 3 is wel ontslagen.

De onderzoekers van CuLTR Diagnose hebben met 243 medewerkers gesproken in 28 focusgroepen, interviews afgenomen en een enquête uitgezet waaraan twee derde van alle medewerkers heeft meegedaan.

Uitkomsten intern onderzoek NOS

In een persbericht zegt de NOS over de uitkomsten: “Volgens CuLTR Diagnose komen binnen de NOS goede samenwerking, collegialiteit, sterke betrokkenheid, een hoge mate van professionaliteit en zorgvuldigheid als sterke punten uit het onderzoek. Tegelijkertijd komt naar voren dat de organisatie sterk gericht is op het maakwerk en op de korte termijn. De context van de NOS speelt hierbij volgens de onderzoekers mede een rol. De taak om 24 uur per dag een zo breed mogelijk publiek via talloze platforms te bedienen met nieuws, sport en evenementen geeft druk. De organisatie krijgt doorlopend feedback van het publiek en opereert in een veranderende samenleving, waar het debat vaak op scherp staat. De wil de taak zo zorgvuldig en pluriform mogelijk te vervullen, vergroot onder meer de focus op het maakwerk.”

“CuLTR Diagnose ziet daarnaast dat vrijheid in de organisatie creatieve ruimte aan de werknemers geeft, maar dat deze vrijheid op organisatorische punten soms doorschiet. De onderzoekers constateren dat de sterke focus op het maakwerk, de korte termijn en de vrijheid binnen de organisatie, een nadelig effect hebben op de aandacht voor de professional, het lerend vermogen, de mate van duidelijkheid en de ruimte voor het open en andere gesprek.”

Vervolgtraject

De onderzoekers adviseren naar aanleiding van de problemen die zijn geconstateerd aan de slag te gaan met zowel de structuur van de organisatie als het leiderschap. De NOS moet meer ruimte maken voor evaluaties, feedback en verbeteracties. Er moet meer helderheid komen in besluitvorming en het (personeels)beleid moet worden gestandaardiseerd. Op het gebied van leiderschap moet de omroep “investeren in een nieuwe visie op leiderschap” en moeten opleiding en evaluatie van leidinggevenden een structureel onderdeel worden van de organisatie. Tot slot dient er “samen met medewerkers dient gewerkt te worden aan een cultuurcode”.

De onderzoekers lichten het onderzoek en de aanbevelingen de komende tijd toe in een reeks bijeenkomsten op de verschillende afdelingen van de NOS. Vervolgens gaat de de omroep hiermee aan de slag, maar er moet nog worden bepaald wat er precies gaat gebeuren.

Algemeen directeur Gerard Timmer: “Allereerst is het van belang dat we de uitkomsten intern bespreken en dat er ruimte is voor herkenning en voor erkenning. Daarna gaan we hiermee aan de slag. Ik heb er vertrouwen in dat de sterke betrokkenheid en professionaliteit die onze organisatie kenmerkt, zich zal vertalen in een forse ambitie voor verbetering. Daarin zal de directie samen met de leidinggevenden van alle afdelingen van de NOS het voortouw nemen. En we gaan er met zijn allen invulling aan geven, want een cultuur maak je samen.”

Foto: RadioFreak