De gemiddelde leeftijd van de NPO Radio 1-luisteraar is afgelopen jaar gestegen naar 63 jaar. In 2014 lag die leeftijd nog op 60 jaar, in 2018 op 62 jaar. Toch steeg het weekbereik van de publieke zenders in 2019 een klein beetje (+ 1 procent), terwijl er in de jaren daarvoor juist sprake was van een dalend weekbereik.

Dat meldt de NOS in haar jaarverslag over 2019. Het weekbereik van Radio 1 bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van een jaar eerder: er werden wekelijks ruim 2,3 miljoen luisteraars bereikt. Maar, schrijft de NOS: het publiek van Radio 1 is met gemiddeld 63 jaar ‘relatief oud’.

Toine van Peperstraten en Dionne Stax, die begin dit jaar startten met hun duoprogramma in de middag op Radio 1, moeten zorgen voor een frissere wind. NPO-radiodirecteur Jurre Bosman gaf eerder aan met het nieuwe programma ‘nog beter aan te willen sluiten bij de behoefte van de luisteraar én het ritme van de dag’.

Kosten radio

De programma’s en nieuwsuitzendingen op Radio 1 kostten de NOS vorig jaar ruim 17,2 miljoen euro. Dat is een miljoen euro minder dan in 2018. NOS is hofleverancier van het aantal programma’s op Radio 1.

Bij NPO 3FM, waar NOS de nieuwsbulletins onder de noemer ‘NOS op 3’ verzorgt, stegen de kosten juist. De uitzendingen op 3FM kostten NOS vorig jaar 3,8 miljoen euro, tegenover een kleine 2,4 miljoen euro in 2018.

Ook bij NPO Radio 4 en NPO Radio 5 investeerde de NOS iets meer in de nieuwsuitzendingen. Voor Radio 5 bedroegen de kosten 606.000 euro, 66.000 euro meer dan in 2018. Bij Radio 4 namen de uitgaven met 5.000 euro toe, tot 303.000 euro.

Afname bij Radio 2

Opvallend is dat bij marktleider NPO Radio 2 de kosten voor de NOS-bulletins juist afnemen. Voor Radio 2 bedroegen de uitgaven 606.000 euro, een afname van 23.000 euro ten opzichte van 2018.

De NOS was vorig jaar in totaal 22,6 miljoen euro kwijt aan radio. De uitgaven lagen 545.000 euro hoger dan in 2018. Ter indicatie: voor televisie bedroeg het totaalbudget ruim 116 miljoen euro.

Kosten voor NOS per radiostation

ZenderKosten 2019Kosten 2018Verschil
NPO Radio 117.263.000 euro18.243.000 euro- 980.000 euro
NPO Radio 2606.000 euro629.000 euro- 23.000 euro
NPO 3FM3.842.000 euro2.365.000 euro+ 1.477.000 euro
NPO Radio 4303.000 euro298.000 euro+ 5.000 euro
NPO Radio 5606.000 euro540.000 euro+ 66.000 euro

Foto: RadioFreak.nl