De vakbonden van het omroeppersoneel (NVJ, CNV Vakmensen en FNV) praten morgen met de werkgevers bij de Publieke Omroep over koopkrachtreparatie. Ze hadden vorige maand aangedrongen op een gesprek over het koopkrachtverlies van werknemers en freelancers en vinden dat de afgesproken loonsverhogingen in de CAO te laag zijn.

In een eerder gestuurde brief aan de Publieke Omroep liet de NVJ weten dat tijdens de voorgaande cao-onderhandelingen niet kon worden voorzien dat de inflatie zo sterk zou toenemen in 2022. De toen afgesproken loonsverhogingen compenseren geenszins de inflatie, vinden de bonden. In de brieven vroegen de bonden met klem aan de werkgevers om het in 2022 opgelopen koopkrachtverlies te compenseren met een verhoging van de lonen én de freelance tarieven van zeven procent.

Bezuinigingen

De gesprekken komen op een moment dat er juist bezuinigingen bij de publieke omroep zijn aangekondigd, om de gevolgen van de stijgende lonen en prijzen voor de overheid en de oplopende rente op de staatsschuld op te vangen. Toch ziet de NVJ het gesprek met vertrouwen tegemoet.

“We gaan ervan uit dat de Publieke Omroep vanuit de publieke taak die ze heeft en vanwege haar eigen dagelijkse berichtgeving over de ongekende kostenstijgingen voor levensonderhoud, ons pleidooi voor een compensatieregeling begrijpt en samen met ons tot een oplossing komt”, zegt Wais Shirbaz, hoofd Werkvoorwaarden van de vakbond.

Foto: RadioFreak