De landelijke publieke omroepen moeten vanaf 2025 24 miljoen euro bezuinigen. In 2029 wordt dat omgezet in een structurele bezuiniging van 13 miljoen euro. Dat staat in de voorjaarsnota die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt. Er zijn overheid breed bezuinigingen vanaf 2025 om de gevolgen van de stijgende lonen en prijzen en de oplopende rente op de staatsschuld op te vangen. Alle ministeries moeten bijdragen.

De bezuiniging is niet het enige. “Daaraan gekoppeld wordt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) ruimte gegeven om meer reclameopbrengsten te genereren, waarmee zij deze verlaging kunnen opvangen”, zo schrijft het kabinet in de voorjaarsnota. Hoe dat precies wordt geregeld is onduidelijk.

Reclame-inkomsten gaan tot nu toe niet rechtstreeks naar de NPO, maar naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar het mediabeleid onder valt. De reclameverkoper van de publieke omroep, Ster, meldde afgelopen week nog dat er afgelopen jaar ruim 40 miljoen euro meer aan reclamegeld binnenkwam dan verwacht. “Deze extra ontvangsten worden toegevoegd aan de algemene mediareserve”, schrijft het kabinet.

Foto: RadioFreak