De publieke omroep moet 100 miljoen euro bezuinigen. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. “In een rechtsstaat is betrouwbare informatievoorziening van wezenlijk belang”, schrijven de partijen. “De NPO wordt hervormd zodat de journalistiek – inclusief het veelzijdig aanbod – kwalitatief hoogwaardig vormgegeven en gewaarborgd wordt. Toekomstbestendigheid en
transparantie van kosten staan daarbij voorop. Het besluitvormingsproces wordt gestroomlijnd.”

Het was al een tijdje duidelijk dat de formerende partijen de NPO sowieso willen hervormen. De PVV wil eigenlijk helemaal van de publieke omroep af en de VVD wilde 400 miljoen euro, de helft van het budget dat de NPO jaarlijks krijgt, bezuinigen.

In het nieuwe akkoord staat ook dat de NPO moet inzetten op digitalisering “en het bereiken van het jongere publiek.”

Buitenlandse handen

De partijen vinden tevens dat moet worden voorkomen dat het (online) aanbod van nieuws verder verschraalt en/of in buitenlandse handen valt. Daarom moet de Autoriteit Consument en Markt meer instrumenten in handen krijgen. “Zo zal bekeken worden of bij de toepassing van de Mededingingswet ook de waarborg van de kwalitatieve pluriformiteit van het Nederlandse media-aanbod in de beoordelingscriteria betrokken kan worden.”

Foto: RadioFreak