De FNV roept media-minister Slob op om te investeren in werknemers van de publieke omroep. In een brief schrijft de vakbond: ‘Er moet geïnvesteerd worden in de publieke omroep”, aldus Martin Kothman, bestuurder van FNV voor mediamakers. “Er is meer budget nodig voor een fatsoenlijke beloning, voor het verlagen van de werkdruk en voor meer werkzekerheid voor de programmamakers. Alleen dan kunnen ze ook in de toekomst kwaliteit blijven leveren.”

Volgens de FNV werken veel omroepmdewerkers op basis van onzekere contracten: flexcontracten, payrollconstructies, uitzendwerk of gelijksoortige constructies. “Onzeker werk maakt het voor hen ontzettend moeilijk om een stabiele toekomst op te bouwen”, aldus FNV. Oorzaak zijn de lage budgetten door bezuinigingen, meent de vakbond.

Sterke publieke omroep

De FNV vindt een sterke publieke omroep belangrijk voor de kwaliteit van onze samenleving. “De arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bij de publieke omroep, en in het verlengde daarvan in de hele keten van toeleverende facilitaire bedrijven, moeten worden verbeterd.” Voor de FNV geldt dit bij zowel de landelijke als regionale omroepen.

Binnenkort presenteert minister Slob de toekomstvisie van het kabinet op de publieke omroep. FNV heeft samen met omroepmedewerkers een eigen visie ontwikkeld.

Goedkope omroep

In Europa kost de Nederlandse publieke omroep per huishouden nu al het minst. Verder bezuinigen is volgens FNV schadelijk. Kothman vervolgt: “De medewerkers voor- en achter de schermen maken informatieve, amuserende, culturele en verbindende programma’s, die onafhankelijk en betrouwbaar zijn. Door de opeenvolgende bezuinigingen en achteruitgang in reclame-inkomsten is er echter steeds minder budget beschikbaar. Bovendien is het budget te instabiel. Dit heeft als gevolg dat de kwaliteit van de publieke omroep als publieke dienst onder druk staat, eveneens als de arbeidsvoorwaarden en het inkomen van de mediamakers.”

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO