Er zijn nog elf grootverdieners binnen de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Deze presentatoren verdienen boven de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens). Dat blijkt uit de jaarverslagen van de omroepen. In 2017 waren het er nog 17.

Van de elf vielen er drie onder een inmiddels afgeschafte uitzonderingsregel waarbij omroepen uitzonderlijke talenten boven de norm met verenigingsgeld mogen betalen. Dit aantal is in de loop van 2018 verder geslonken tot twee. Dit is op dit moment ook de actuele stand. In 2017 waren het er nog vijf.

Eerdere contracten

Sinds 2017 moeten nieuwe presentatoren binnen de WNT-norm vallen. Daar mochten tot begin dit jaar nog uitzonderingen op gemaakt worden voor ‘uitzonderlijk talent’. Maar ook die regel is geschrapt.

Dat sommige presentatoren nu nog boven de WNT-norm verdienen, heeft te maken met eerder afgesloten contracten, waarop de iets hogere BPPO-norm (Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) van voor 2017 van toepassing is gebleven.

WNT-norm

De WNT-norm bedroeg in 2018 189.000 euro. In 2019 bedraagt deze vanwege indexatie 194.000 euro. Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden er geen namen van presentatoren bekendgemaakt.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO