Home Landelijke radio Topinkomens publieke omroep verder ingeperkt: WNT-3 in aantocht

Topinkomens publieke omroep verder ingeperkt: WNT-3 in aantocht

Peperbus NPO

De wet die de topinkomens in de publieke omroep-sector verder aan banden moet leggen, de WNT-3, is in aantocht. Dat schrijft minister Ronald Plasterk. Door invoering van de WNT-3 gaan alle werknemers in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het ministersalaris, in 2017 vastgesteld op 181.000 euro per jaar. De WNT geldt nu alleen voor bestuurders en niet voor de ‘gewone’ medewerkers in de publieke sector. De WNT-3 brengt daar verandering in.

Plasterk heeft, na Kamervragen van onder meer CDA, D66 en PvdA, het wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. NPO-voorzitter Shula Rijxman erkent dit weekend in een interview met De Telegraaf dat de plannen in een vergevorderd stadium zijn. “In Den Haag is een nieuwe norm in de maak, de WNT-3 die voor iedereen gaat gelden. Dat heeft consequenties.”

Als de WNT-3 ingevoerd gaat worden, gaan zes presentatoren bij de publieke omroep (fors) minder verdienen. De zes verdienen nu nog boven het ministersalaris, maar gaan straks terug naar een salaris van 181.000 euro per jaar. Bij NPO-radio gaat het om vermoedelijk Giel Beelen, in 2015 goed voor 565.000 euro, en Gerard Ekdom, die naar schatting ruim 280.000 euro per jaar verdient.

Zes
Rijxman in De Telegraaf: “We mogen acht uitzonderingen boven de salarisnorm hebben, het zijn er zes. Bovendien betalen de omroepverenigingen het bedrag dat hoger dan de norm is uit eigen middelen. Unieke talenten moeten rijpen, die kun je niet morgen vervangen. Je hebt ook te maken met contracten.”

Staatssecretaris Sander Dekker schreef eind vorig jaar: “Het kabinet wil dat de wettelijke bezoldigingsnorm ook op niet-topfunctionarissen in de (semi)publieke sector van toepassing wordt. Dus ook op presentatoren, programmakers, radio-dj’s en dergelijke bij de publieke omroep.”

WNT
De Wet Normering Topinkomens (WNT) werd in januari 2013 ingevoerd en bepaalde dat bestuurders in de publieke sector niet meer dan 130% van het ministersalaris mogen verdienen. In 2015 werd dit, in de WNT-2, verlaagd naar 100%. De nieuwe wet, de WNT-3, bepaalt dat niet alleen bestuurders, maar ook medewerkers niet meer dan het ministersalaris mogen verdienen.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO