Home Landelijke radio Visitatiecommissie: “Llink moet uit het publieke bestel”

Visitatiecommissie: “Llink moet uit het publieke bestel”

Omroep Llink moet uit het publieke bestel verdwijnen. Die conclusie trekt de visitatiecommissie van de publieke omroep in een rapport dat vanmiddag verschijnt. Onafhankelijke deskundigen beoordelen eens in de vijf jaar de prestaties van de publieke omroepen. De kans is groot dat minister Plasterk (Media) het negatieve advies van de commissie volgt en Llink vanaf september 2010 geen geld en zendtijd meer geeft.

De visitatiecommissie onder leiding van Annie Brouwer-Korf, oud-burgemeester van Utrecht, vindt dat de aspirant-omroep onvoldoende doelmatig heeft gewerkt, te weinig onderscheidend was en ‘onvoldoende is verankerd in de Nederlandse samenleving’.

Llink is door wanbestuur zwaar in de financiële problemen geraakt. De groene omroep, die jaarlijks zeven miljoen euro ontvangt, moest uitstel van betaling aanvragen en boegbeeld Floortje Dessing ontslaan.

Het is zelfs onzeker of Llink 2010 wel haalt. Het Commissariaat voor de Media liet gisteren weten dat het onlangs door de omroep ingediende bezuinigingsplan onvoldoende waarborgen biedt. Daarom dient Llink vanaf nu aan een reeks strenge voorwaarden te voldoen. Zo moet de ‘basisorganisatie’ van de omroep worden teruggebracht tot vijf man en gaan de betalingen via de NPO. Llink-woordvoerster Diana Vergeer is verbijsterd. "Dat kán helemaal niet."