Home Landelijke radio Llink krijgt weer geld onder zware condities

Llink krijgt weer geld onder zware condities

De in problemen geraakte omroep Llink mag alleen nog geld ontvangen van de NPO onder zware condities. Dit adviseert het Commissariaat voor de Media. De reden hiervoor is het wanbeleid waardoor Llink in financiële problemen is gekomen.

Bij Llink mogen nog maar vijf fulltimebanen zijn, omdat de omroep aangegeven heeft alles extern te willen laten produceren. Het Commissariaat stelt voor dat de rekeningen van deze externe partijen betaald gaat worden door de NPO.

Naast deze betaalregeling moet ook de huidige Raad van Toezicht vervangen worden door een nieuwe die als opdracht krijgt toe te zien op een directe aanvulling van het verenigingsvermogen. Verder moet de NPO er op toezien dat de nieuwe Raad van Toezicht als opdracht krijgt helderheid te scheppen over de omvang van een mogelijke schuld van LLiNK aan Dijk Producties bv.
 
Mocht de NPO aan het advies van het Commissariaat niet volledig uitvoering kunnen geven, dan adviseert het Commissariaat de NPO om de bekostiging van LLiNK te staken.