L1 heeft vorig jaar een fors verlies van ruim 1,2 miljoen euro geleden. Dat komt voor een groot deel door incidentele kosten vanwege strubbelingen binnen de regionale omroep van Limburg. Aanleiding was een vertrouwensbreuk tussen het personeel van de omroep en toenmalig directeur Peter Elbers en de Raad van de Commissarissen. Nadat Elbers besloot te vertrekken bij L1, stopten ook de leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen (RvC) en de Ondernemingsraad (OR) lagen uitgebreid met elkaar in de clinch. Inzet van dat conflict was de benoeming van Elbers tot directeur-bestuurder. De RvC benoemde de voormalig journalist in september 2020, zonder de OR daarin te betrekken.

Maar ook de redactie van L1 was niet blij met Elbers. Elbers zou volgens het personeel ‘een autoritaire wijze van leidinggeven’ en ‘een gebrek aan verbindende initiatieven’ hebben. Daarnaast zou hij mailverkeer willen inzien en had hij plannen om verborgen camera’s op te hangen op de redactie van de omroep. Stakingen waren het gevolg.

De incidentele kosten vorig jaar bestonden onder meer uit ontslagvergoedingen, advocaatkosten, kosten van de onderzoeker van de Ondernemingskamer en de kosten van interim-medewerkers en de door de Ondernemingskamer aangewezen bestuurder en commissaris.

Reserves

Het verlies wordt gedekt uit de reserves van Stichting Omroep Limburg, de zendmachtiginghouder van L1. De omroep benadrukt dat ze commercieel gezien weinig te lijden heeft gehad van corona. De omzet kwam in 2021 juist boven het niveau van 2020 uit. L1 stelt verder 2022 met vertrouwen tegemoet te zien en financieel alle zeilen bij te zetten om in 2022 weer op een break even-resultaat te komen.

In 2020 maakte de omroep nog 337.000 euro winst.

Foto: L1