De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de juiste bedragen gevraagd voor het verlengen van de commerciële FM-frequenties met één jaar. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam beslist. Talpa Network en DPG Media hadden een zaak aangespannen tegen het ministerie, omdat ze vonden dat ze te veel geld moesten betalen voor de verlenging van een jaar.

De commerciële FM-frequenties werden van 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023 tijdelijk verlengd. Het was een noodgreep, nadat een andere rechter had besloten dat de FM-veiling eerder moest plaatsvinden dan in 2025. Omdat het te kortdag was om de FM-frequenties toen al te veilen, vond er een tijdelijke verlenging van een jaar plaats.

Betaalde bedragen

Qmusic moest voor die noodverlenging 4,3 miljoen euro betalen, voor Sky Radio bedroeg het bedrag 4,2 miljoen euro, Radio 538 moest 4,1 miljoen euro betalen en Radio 10 2,9 miljoen euro. De zenders mochten het miljoenenbedrag in termijnen betalen.

Het ministerie had zich daarbij gebaseerd op zogenoemd SEO economisch onderzoek, dat de bedragen opstelde aan de hand van vergelijkbare eerdere telecomveilingen.

Talpa en DPG vonden dat voor de verlenging van een jaar geen vergoeding nodig was, maar dat ziet de rechtbank anders. “Daarmee zou sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun”, aldus de rechter. Ook de SEO-berekening is volgens de rechter juist.

Reactie Talpa Network

Een woordvoerder van Talpa Network laat in een reactie op de uitspraak weten dat men het niet eens is met de gebruikte rekenmethode om te bepalen hoe hoog het bedrag is dat voor de tijdelijke verlenging van de FM-frequenties moest worden betaald. “De uitkomst van die berekening was dat we, afhankelijk van de zender, tot wel 17x zo veel moesten gaan betalen als in de jaren daarvoor. Wij vinden de door de Minister gehanteerde berekeningsmethode onbegrijpelijk en hebben daarom beroep ingesteld, evenals DPG.”

Talpa is teleurgesteld in het besluit van de rechter en denkt erover na om in hoger beroep te gaan: “De rechter hanteert een terughoudende toetsing, de Minister heeft veel beoordelingsruimte. Kennelijk vindt de rechtbank dat de Minister voor deze korte verlengingsperiode de ter discussie gestelde methodiek mocht toepassen. We hadden gerekend op een andere uitkomst en zijn zeer teleurgesteld. Het is niet zo dat we helemaal geen vergoeding wilden betalen. Het punt dat wij hebben gemaakt is dat de Minister volgens de wet niet genoodzaakt was om een vergoeding te vragen conform de nu door haar gehanteerde berekeningsmethodiek en het haar dus vrijstond om tot een bedrag te komen dat wel redelijk was.”

“Wij vinden het nog steeds onnavolgbaar dat we voor dat ene tussenjaar zulke exorbitante bedragen moesten betalen. Dat zijn vele miljoenen euro’s die niet geïnvesteerd kunnen worden in onze radioprogramma’s, betere luisterervaringen en andere innovatie. Dit raakt dus de markt, maar vooral ook de luisteraar. We gaan de uitspraak nader bestuderen en zullen ons beraden of we in hoger beroep gaan.”

Dit bericht is op donderdag 20 juni bijgewerkt met de reactie van Talpa Network.