Home Landelijke radio RAB wil samen met markt committee vormen voor luisteronderzoek

RAB wil samen met markt committee vormen voor luisteronderzoek

Het Radio Advies Bureau (RAB) wil samen met BVA (adverteerders) en PMA (mediabureaus) een zogenaamd JIC (Joint Industry Committee) vormen voor de uitvoering van het radio-onderzoek. RAB wil als eerst het huidige luisteronderzoek evalueren en op basis van die evaluatie uitgangspunten en doelstellingen vaststellen voor het uitschrijven van een aanbesteding voor het luisteronderzoek.

Het Continu LuisterOnderzoek (CLO) wordt nu nog uitgevoerd door Intomart GfK. Als een dergelijk JIC is gevormd, wordt het onderzoek in een aparte organisatie ondergebracht en blijft RAB zich uitsluitend met radiopromotie bezighouden.

Het huidige CLO is de basis van de planning van radiocampagnes en is al velen jaren bepalend voor de tarieven van radioreclame. Media 2007 werd het onderzoek vernieuwd. De belangrijkste verbeteringen betroffen onder meer het invullen van luistergedrag via internet.

Of in de nieuwe opzet de bekende radiodagboekmethode verandert weet men bij RAB nog niet. "We gaan nu eerst samen met de markt vaststellen hoe het radio-onderzoek eruit moet zien", aldus directeur George Bohlander.