Home Landelijke radio Publieke Omroep onmisbaar voor educatie

Publieke Omroep onmisbaar voor educatie

Ruim de helft van de Nederlanders is van mening dat de publieke omroep onmisbaar is voor educatie in Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Intomart GfK in opdracht van de educatieve omroepen Teleac/NOT en de RVU heeft gedaan naar de waarde die Nederlanders hechten aan de bijdrage van de publieke omroep aan educatie in Nederland.

Daarnaast blijken radio en televisie niet altijd passief geconsumeerd te worden zoals vaak wordt gedacht. Ruim een kwart van de Nederlanderszegt naar aanleiding van een radio- of televisieprogramma wel eens aan een hobby, cursus of studie begonnen te zijn.

De visitatiecommissie van Rinnooy Kan stelde in haar rapport over de landelijke publieke omroep dat het zorgen voor een educatief programma-aanbod ten dienste van een samenleving van burgers tot de vier hoofdopdrachten van de publieke omroep behoort. Dit onderzoek laat zien dat de Nederlandse bevolking belang hecht aan een educatief aanbod via de publieke radio, televisie en internet.