Home Landelijke radio Ook Publieke Omroep ziet nieuwkomers niet zitten

Ook Publieke Omroep ziet nieuwkomers niet zitten

In navolging van de Raad voor Cultuur vindt ook Publieke Omroep dat aspirant-omroepen MAX en DeNieuwe Omroep (DNO) onvoldoende vernieuwend zijn om te worden toegelaten tot het omroepbestel. Dat advies gaf het overkoepelend orgaan van alle omroepen maandag aan staatssecretaris Van der Laan (Media).

De bewindsvrouw zal voor het eind van het jaar beslissen of beide aspiranten in het najaar van 2005 toe mogen treden tot het bestel. Zij laat zich daarbij adviseren door verscheidene instanties. De Raad voor Cultuur en Publieke Omroep zien toetreding niet zitten. Het Commissariaat voor de Media zag eerder geen beletsels om beide verenigingen toe te laten.

De verenigingen voldoen aan de ledeneis van minimaal 50.000 leden. DNO wil met zijn programma’s milieubewustzijn kweken en verhoudingen in de wereld tussen arm en rijk aan de kaak stellen. MAX wil de integratie van ouderen in de samenleving bevorderen.

De Publieke Omroep denkt dat de aspirant-toetreders geen wezenlijke waarde aan het bestel toevoegen. “Naar de mening van de raad van bestuur kan de komst van DNO en MAX er hooguit toe bijdragen dat groepen die al in geruime mate worden bediend een qua thematiek vergelijkbaar aanbod krijgen voorgeschoteld als hen nu al ter beschikking staat”, schrijft de PO.

Volgens de raad van bestuur is deze conclusie “met veel spijt getrokken”. De raad erkent namelijk dat het huidige samenstel van omroepen niet de gewenste weerspiegeling van de Nederlandse bevolking oplevert.