De NOS gaat in de hele organisatie onderzoek laten doen naar werkcultuur en veilige werkomgeving. Dat heeft de directie besloten naar aanleiding van de vele meldingen en onthullingen van de Volkskrant over een slechte werkcultuur en grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. Uiteindelijk werd de hele hoofdredactie van de NOS Sport de laan uit gestuurd. De NOS is intern onderverdeeld in drie inhoudelijke afdelingen: NOS Nieuws, NOS Sport en NOS Evenementen. Daarnaast bestaat de organisatie uit verschillende stafafdelingen.

Naar aanleiding van deze gesprekken zijn er gesprekken geweest in de hele organisatie. “De problemen bij NOS Sport die vorige week aan het licht kwamen, maken veel los in onze hele organisatie”, laat algemeen directeur Gerard Timmer weten. “Daarom vinden we het passend en belangrijk om ook de rest van onze organisatie door externe, onafhankelijke ogen te laten bekijken.”

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad en de redactiecommissie van NOS Nieuws worden nadrukkelijk betrokken in de voorbereiding van dit externe, onafhankelijk onderzoek. Volgens OR-voorzitter Marijke van der Groef hebben voorgangers van haar al werk gemaakt van de problemen met omgangsvormen binnen de NOS, zei ze in podcast De Dag. “Wat voorgaande OR’en al gedaan hebben is gewezen op het belang van omgangsvormen. Uit medewerkersonderzoek blijkt al jaren dat mensen graag bij de NOS werken, maar dat er wel aandacht moet zijn voor hoe je met elkaar omgaat. Zij zijn naar de directie gestapt en hebben gezegd: je moet er iets mee.”

De directie is daar volgens haar wel mee aan de slag gegaan, maar de OR ondernam ook zelf actie. “De vorige OR heeft gezegd: we moeten dat niet alleen van bovenaf doen, maar ook van onderaf. Met een groep collega’s die het belang daarvan inziet hebben we samen gezeten en gekeken hoe je er beter mee omgaat.”

Verslaggever

Het rommelt al langer bij de NOS. Eerder werd al onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag van een verslaggever. Over de uitkomsten is niks gezegd, maar de verslaggever van NPO Radio 1 en NOS op 3 is wel ontslagen.

Foto: RadioFreak