NMO Luisteronderzoek heeft de meting van Grand Prix Radio aangepast om te voorkomen dat tv-geluid van de Formule 1 races onterecht als beluistering van de zender wordt opgemerkt. Door deze ‘simulcast’ kreeg Grand Prix Radio onterecht hoge luistercijfers. De aanpassing is vorige week gedaan (week 34), waardoor ook het raceweekend in Zandvoort is meegenomen. Eerder overwoog NMO om Grand Prix Radio helemaal uit het luisteronderzoek te halen, al zegt directeur onderzoek Patricia Sonius van NMO nu dat er “nooit sprake van is geweest” om de zender uit de meting te halen. “Enkel om de methodiek aan te passen.”

Grand Prix Radio verslaat Formule 1 races met het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij. Doordat de metingen van het NMO Luisteronderzoek zijn gebaseerd op audiomatching, bestond er een kans dat ook ander vergelijkbaar geluid, zoals dat van een televisie-uitzending, meegenomen werd in de resultaten van een radiozender. “Om deze ‘false positives’ te reduceren, is de meting uitgebreid met een tweede techniek om zenders te herkennen, namelijk die van encoding”, stelt NMO. “Bij encoding wordt een voor het menselijk oor onhoorbare code met het audiosignaal meegestuurd. Op die manier kan exact worden vastgesteld of het door de meter opgepikte geluidspatroon hoort bij de juiste zender.”

In de afgelopen weken heeft Grand Prix Radio samen met Ipsos en de Technische Commissie van NMO gewerkt aan de implementatie van de encoding-oplossing. Uit de testen is gebleken dat de oplossing werkt en dat het een valide luisterpatroon oplevert. De pieken in beluistering die eerder zichtbaar waren en die vermoedelijk verband hielden met het TV-signaal, zijn nu uit de data. De Technische Commissie van NMO heeft dan ook geadviseerd om deze oplossing toe te passen en het Bestuur heeft dit advies overgenomen.

Raceweekenden

Met ingang van 21 augustus worden de resultaten van de zender Grand Prix Radio tijdens de raceweekenden voortaan gebaseerd op encoding. Buiten de racedagen om vormt audiomatching de basis, net zoals bij alle andere deelnemende radiozenders.

Foto: Grand Prix Radio