NMO Luisteronderzoek gaat een oplossing zoeken voor ‘simulcast’. Dat zijn momenten waarop gelijktijdig dezelfde content te horen is op verschillende zenders. Voor het NMO Luisteronderzoek registeert de MediaCell+ app welke radiozender in de omgeving van een panellid aan staat. De registratie in de app vindt plaats op basis van audiomatching. Door het gemeten geluidspatroon en het tijdstip te vergelijken met alle radiozenders die zijn aangesloten bij het onderzoek kan een match worden gemaakt en kan geregistreerd worden om welke radiozender het gaat.

Als op meerdere plekken hetzelfde te horen is, kan de luistercijferdata vertroebelen. Een voorbeeld is het Songfestival dat op NPO 1 en NPO Radio 2 tegelijk wordt uitgezonden.

“Het is vrijwel onmogelijk om beide signalen (radio en televisie) aan de hand van audiomatching van elkaar te onderscheiden”, stelt NMO. “Het onderscheid kan wel gemaakt worden op basis van een andere techniek: encoding. Bij encoding wordt een voor het menselijk oor onhoorbare code meegestuurd met het audiosignaal. Door voor elk distributiekanaal (FM, DAB+, IP, TV, etc.) een andere code te gebruiken, kan de meter het verschil waarnemen. Encoding is echter nog niet voor alle radiozenders beschikbaar.”

Op vragen van RadioFreak.nl welke zenders wel en geen encoding hebben, is nog geen antwoord gekomen.

Volgens NMO hoeft ‘simulcast’ niet altijd een probleem te zijn. “De kans bestaat dat radiozenders mogelijk meer bereik realiseren doordat ook het bereik van de tv-kijkers wordt meegeteld. Dat is commercieel gezien alleen een probleem als er daardoor meer luisteraars worden gerapporteerd voor een commercialblok dat alleen op de radio te horen was en niet op televisie. Daar waar het geluid van de radiozender afwijkt van het geluid op televisie en de afwijking korter duurt dan 300 seconden, bestaat het risico dat de tv-kijker onterecht meetelt in het bereik van de radiozender. Dit komt door de zogenaamde ‘bridging-regels’ die gaten in de data repareren. Als het commercialblok op radio en televisie identiek was, dan is er niets aan de hand. Dan telt het bereik van het commercialblok terecht mee in de luistercijfers, ook al was het gebaseerd op het TV-programma.”

Oplossingen

Simulcast is onder meer op te lossen door encoding toe te passen. In dat geval wordt elk afzonderlijk audiosignaal van een zender voorzien van een aparte code. Alleen dan kan exact worden vastgesteld of het door de meter opgepikte geluidspatroon hoort bij de juiste zender.

Op dit moment zijn nog niet alle zenders en al hun platformen voorzien van encoding. “Dat kost tijd en naar verwachting is dit in de loop van 2023 gerealiseerd”, stelt NMO. “Maar ook dan kunnen er situaties zijn waarin simulcast optreedt. Audiomatching is namelijk een belangrijke bron voor de meting en meet ook in situaties waarin encoding onvoldoende wordt opgepikt of geheel ontbreekt. Beide technieken, audiomatching en encoding, hebben sterktes en zwaktes en vullen elkaar in de ideale situatie aan.”

Met de Technische Commissie van het NMO Luisteronderzoek wordt gekeken naar oplossingen voor de lange termijn. Zo is het denkbaar dat bij simulcast-situaties die vooraf bekend zijn, alleen encoding wordt toegestaan voor de rapportage. Audiomatching wordt dan voor heel even uitgesloten. Het is dan wel van belang dat alle (grote) simulcast-situaties vooraf bekend zijn en het is de vraag hoe realistisch dat is.