Er komt geen noodverlenging van drie jaar van de huidige commerciele FM-frequenties. Dat laat staatssecretaris Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer weten. Keijzer volgt hierin het advies van SEO Economisch Onderzoek.

De staatssecretaris liet in de zomer een quick scan uitvoeren op de financiële gegevens van commerciële radiopartijen om een inschatting te kunnen geven van de gevolgen van de coronacrisis voor de radiosector. Er werd gekeken of een tijdelijke verlenging van de commerciële radiovergunningen mogelijk en noodzakelijk was.

Volgens het onderzoek kampt slecht een klein deel van de markt met financieringsproblemen en zou het daardoor niet nodig zijn. Daarnaast zou de verlenging ook voor huidige partijen financiële problemen kunnen opleveren. Ten slotte ontneemt een verlenging de mogelijkheid voor nieuwe partijen om toe te treden tot de markt voor FM. Kink is één van de partijen die interesse heeft om toe te treden.

Ook een kortere verlenging, van een half of heel jaar, zal volgens SEO geen oplossing zijn voor de partijen die nu aangeven financieringsproblemen te hebben.

VCR wil verlenging

De Vereniging van Commerciële Radio (VCR) is van mening dat verlengen van de FM-frequenties de noodlijdende radiostations het wind uit de zeilen kan nemen. De VCR was juist voorstander van een verlenging van drie jaar.

Eerder gaf de VCR aan dat als er toch een veiling over twee jaar komt dat het niet zonder gevolgen zal zijn. “Een veiling betekent per definitie onrust in de markt. De uitkomst en prijzen zijn ongewis. Dat betekent dat partijen een oorlogskas moeten aanleggen. Dat is sowieso onwenselijk, maar in coronatijden al helemaal.”