De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moet het huidige aantal lineaire radio- en televisiekanalen behouden en de mogelijkheden krijgen om (online) aanbodkanalen te ontwikkelen die nodig zijn om aan te sluiten op de veranderingen in mediagebruik van zijn publiek. Dat concludeert een speciale commissie die de NPO heeft geëvalueerd over de jaren 2013 tot en met 2017.

De commissie vindt dat de NPO en de omroepen in veel opzichten een goede prestatie leveren en steun verdienen van de politiek. “Zeker gezien de komst van internationale mediabedrijven, de steeds verdergaande ontwikkelingen op het internet, de voortdurende politieke discussies en de complexe inrichting van het omroepbestel.”

Radio

De radiozenders hebben hun luistertijdsdoelstellingen in de onderzochte periode allemaal gehaald, met uitzondering van NPO 3FM. Het luistertijdaandeel van die zender is sterk gedaald. De commissie constateert dat daar weinig vorderingen in gemaakt worden, maar dat 3FM het online wel beter doet.

Veel lof is er voor NPO FunX. De zender laat een stijgende lijn zien in bereik en doet het online ook erg goed. De site bereikte in 2017 gemiddeld 302.885 bezoekers en is daarmee, na NPO1.nl, het best scorende radioportal van de NPO. “De zender maakt intensief en succesvol gebruik van sociale media als Facebook, Instagram en SnapChat voor de verspreiding van aanbod en voor interactie met luisteraars.”

Onzekerheid

Volgens de commissie is de voortdurende onzekerheid over de financiën, de steeds wijzigende regelgeving, de onduidelijkheid over de taakverdeling en de mede daardoor botsende belangen tussen NPO-organisatie en de omroepen een probleem.

“Het staat een slagvaardige besturing van de publieke omroep in de weg. De commissie raadt de overheid aan niet nu al weer te sleutelen aan net ingevoerde wetswijzigingen over interne verhoudingen, en besluiten over de inhoud of het aantal netten en zenders aan de NPO te laten.”

Genrecoördinatoren

Er is ook een advies om genrecoördinatoren in te stellen voor ‘gezichtsbepalende’ genres. “Zij kunnen een belangrijke meerwaarde hebben in de programmering door inhoudelijke, langetermijn-doelstellingen te ontwikkelen, in samenspraak met de genredeskundigen van omroepen. Zij betrekken daarbij de doelstellingen van de NPO voor pluriformiteit en diversiteit in het aanbod.”