De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over de toekomst van de publieke omroep. Verschillende media melden dat Haagse bronnen zeggen dat er op televisie tot 20:00 uur geen reclame meer mag worden uitgezonden. Volgens de Telegraaf moeten ook de websites reclamevrij worden. Over radio werd aanvankelijk niets gemeld, al heeft de NOS inmiddels vernomen dat bij de radiotak ‘alles bij het oude blijft’.

Met het reclamevrij maken valt een inkomstenbron van 60 miljoen euro weg. 40 miljoen daarvan vangt het kabinet zelf op. De rest wordt bezuinigd op de publieke omroepen. De inkomsten zijn niet van de publieke omroep zelf, maar gaan rechtstreeks naar het ministerie. Die bepaald vervolgens welk totaalbedrag er jaarlijks naar de NPO gaat.

Ledenaantallen

Er is ook besloten de ledenaantallen die nodig zijn om als omroep te kunnen blijven bestaan te verlagen tot 50.000. Daarmee zijn omroepen als WNL en Human gered, maar voor PowNed valt het doek.

Verder worden de omroepen anders gefinancierd. Bij de verdeling van het geld wordt het aantal leden van een omroep minder leidend. Dat betekent dat kleine omroepen meer krijgen en grote omroepen minder. Het is opmerkelijk, omdat de omroepen een aantal jaren geleden nog gedwongen werden om te fuseren om het budget te behouden.

NPO 3 blijft, maar de regionale omroepen krijgen daar een vaste plek op.

NOS / NTR

De twee taakomroepen NOS en NTR moeten in de nieuwe plannen op termijn gaan fuseren. Details daarover zijn niet bekendgemaakt.

Minister Slob (Media) werkt nog aan een brief aan de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk wanneer deze brief wordt verstuurd.

Gisteren wees een evaluatiecommissie er nog op dat de voortdurende onzekerheid over de financiën, de steeds wijzigende regelgeving, de onduidelijkheid over de taakverdeling en de mede daardoor botsende belangen tussen NPO-organisatie en de omroepen een probleem is.

Foto: Jan Willem van Hofwegen | NPO