Home Landelijke radio CvdM: regels rond cadeaus omroepen aanscherpen

CvdM: regels rond cadeaus omroepen aanscherpen

De regels rond de cadeaus die publieke omroepen aan nieuwe leden geven, moeten volgens het Commissariaat voor de Media (CvdM) worden veranderd. Publieke omroepen mogen bij wervingsacties geschenken uitdelen met een maximale inkoopwaarde van vijftien euro. Het Commissariaat pleit ervoor om de grens te stellen op een winkelwaarde van vijftien euro.

De mediawaakhond heeft enkele publieke omroepen in verband met de afgelopen ledenwerfcampagnes boetes opgelegd voor in totaal 152.500 euro. In een rapport zegt het Commissariaat desondanks dat de publieke omroepen de regels rond wervingsacties over het algemeen goed hebben nageleefd. Veruit de grootste boete was voor Llink, dat zich voor de campagne aan een andere organisatie heeft verbonden en zich daardoor dienstbaar heeft gemaakt aan het maken van winst door derden. De omroep kreeg een boete van 107.500 euro.

Max en de VARA kregen 12.500 euro boete omdat ze cadeaus weggaven die onvoldoende relatie met de omroep hadden. BNN kreeg een boete van 20.000 euro omdat in de Coen en Sandershow werd gewezen op cadeaus voor nieuwe leden. Van de 112 verschillende geschenken die door publieke omroepen werden uitgedeeld, waren er vijf te duur. Overigens tellen leden die aan de eisen van de Mediawet voldoen gewoon mee, ook als ze te dure cadeaus hebben ontvangen.

Verder vindt het Commissariaat dat de zendtijd voor ledenwerving meer evenredig over de omroepen moet worden verdeeld, met name rond goed bekeken programma’s. Ook merkt het Commissariaat op dat nieuwkomers, zoals Powned en Wakker Nederland, zich bij hun campagnes niet aan de regels van de Mediawet hoeven te houden. Dat zou wel het geval moeten zijn, uit het oogpunt van eerlijke concurrentie, aldus het rapport.