Elf (aspirant-)omroepen hebben voldoende leden en mogen daarmee toetreden tot het omroepbestel, of in het omroepbestel blijven. De nieuwe omroepen Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hebben de benodigde 50.000 leden, zo blijkt uit de toetsing van de ledenbestanden en rapporten door het Commissariaat voor de Media.

Omroep Zwart is een initiatief van onder andere rapper Akwasi. “Waar iedereen wordt gehoord, en iedereen wordt gezien.” Volgens de omroep is de NPO nog geen goede afspiegeling van de maatschappij.

Ongehoord Nederland is een initiatief van onder meer journalist Arnold Karskens. Hij wil het nieuws ‘van een andere kant’ belichten. Zo heeft hij het Zwarte Pieten-journaal en is hij kritisch op de Europese Unie en immigratie.

Wettelijke voorwaarden

Voor aspirant-omroepen en voor omroepen met een voorlopige erkenning geldt een minimum van 50.000 leden. Voor de overige omroepen die al onderdeel uitmaken van het omroepbestel geldt een minimumeis van 100.000 leden. De concessieperiode geldt van 2022 t/m 2026.

“Om voor een erkenning respectievelijk voorlopige erkenning in aanmerking te komen, moeten de (aspirant-)omroepen ook aan de overige wettelijke voorwaarden voldoen”, laat het Commissariaat weten. “De NPO, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat geven ieder een eigen advies aan de minister over de ingediende erkenningsaanvragen. Vervolgens besluit de minister op basis van de verschillende adviezen vóór 1 augustus welke omroepen een erkenning en welke een voorlopige erkenning krijgen.”

Foto: RadioFreak