Het publieke bestel moet op de schop. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media (CvdM) trekt in zijn reflectie ‘Kijk samen verder‘ Het Commissariaat deed het onderzoek in opdracht van de minister voor Media. “Langer wachten of slechts oplappen van onderdelen is geen optie meer”, aldus de toezichthouder.

Het CvdM wijst erop dat het omroepbestel strikt gezien nog de opbouw heeft van honderd jaar geleden, toen iedere ‘zuil’ in de samenleving een eigen omroep had. Maar die groepsvorming laat zich niet meer kenmerken in een aantal specifieke stromingen, zegt het commissariaat. “De vraag is of het hebben van een relatief beperkt aantal leden voldoende legitimeert dat omroepverenigingen stromingen representeren, terwijl de samenleving geen duidelijke stromingen meer kent.”

“De transitie van het mediabestel vergt een lange adem, maar directe actie is vereist. Anders haalt de tijd ons in”, stelt Eringa-Wensing van het Commissariaat. “Huidige partijen moeten wel de kans en de tijd krijgen om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Het zou zonde zijn als we de beschikbare expertise en kwaliteit van de huidige betrokken organisaties zouden verliezen.”

Foto: Omroep ZWART