Home Landelijke radio CAO overleg Publieke Omroep afgebroken

CAO overleg Publieke Omroep afgebroken

Het was nog niet goed en wel begonnen of het was alweer afgelopen, de eerste CAO-bespreking bij de Publieke Omroep was voorlopig ook de laatste. Op 16 april bleken de omroepwerkgevers en de bonden lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ze konden het alleen eens worden over de onderwerpen die in elk geval moeten worden besproken.

De werkgevers hadden in maart de bonden een brief met voorstellen gestuurd voor de CAO van dit jaar. De bonden eisten in het overleg dat die brief van tafel zou gaan, omdat de werkgeversvoorstellen voor de vakorganisaties onbespreekbaar zijn. Zo willen de werkgevers de periodieken beperken, de NRD-toeslag afschaffen, hogere pensioenpremies gedeeltelijk laten betalen door de werknemers, en de termijnen voor tijdelijke contracten verlengen van drie naar vijf jaar. De werkgevers weigerden hun voorstellen in te trekken, waarna de bonden besloten het gesprek af te breken. Ze gaan nu overleggen met de leden. Op 12 mei worden drie bijeenkomsten georganiseerd. (Spreekbuis)