Home Landelijke radio AVRO verbaasd zich over reactie politici op verzet omroepen

AVRO verbaasd zich over reactie politici op verzet omroepen

De AVRO is verbaasd over de reacties van diverse politici op de advertenties van omroepverenigingen om zich te verzetten tegen het mediaplan in het Paasakkoord. De AVRO plaatste vanochtend, evenals de TROS en NCRV, advertenties in diverse dagbladen, waarin men de achterban van D66 omriep om tegen het Paasakkoord te stemmen.

AVRO-directeur Gerben Eggink: “Volgens het Paasakkoord mag amusement niet en moet opinie juist wel. Maar blijkbaar alleen als het te pas komt in de kraam van de regeringspartijen. Deze politici hebben boter op hun hoofd. Zij bevestigen onze vrees dat de politiek controle wil hebben over de boodschap van de omroepverenigingen. En dat is onze grootste zorg. Dat de politiek wil vertellen welke boodschappen wij wel en niet mogen brengen is in tegenspraak met de vrijheid waar de AVRO voor staat. In een pluriform bestel moet plaats zijn voor alle meningen, niet alleen die van de regeringspartijen. En bij een democratie hoort nu eenmaal dat verschil van mening ook zicht baar wordt.”

De belangrijkste kritiek van de AVRO op het Paasakkoord is dat een een apparaat van ambtenaren die door de regering wordt benoemd de inhoud van programma’s op radio en televisie gaat bepalen. Zowel de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep als de Raad van Toezicht worden immers door de staat benoemd. Zo ontstaat als het ware een Staatsomroep met volledige controle over de inhoud van programma’s. Het centraal regelen van de publieke omroep, gaat ook in tegen de principes van D66 die als democratisch partij juist het bestuur dichter bij de burger wil brengen, zo is de AVRO van mening. “D66 wil de politiek dicht bij de burger. Waarom moet de Publieke Omroep er dan ver vandaan?” aldus Eggink.