Home Landelijke radio Auteursrechtenregeling jingles en tunes NPO mag

Auteursrechtenregeling jingles en tunes NPO mag


De auteursrechten regeling die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) hanteert is niet tegen de wet. Dat zegt minister Van Bijsterveldt (media) in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer naar aanleiding van een artikel in het Dagblad van het Noorden. Daarin kwam aan de orde dat componisten, muzikanten en tekstschrijvers van liedjes contractueel verplicht worden om hun werk in te brengen bij muziekuitgever Crossmex, waarna de NPO vervolgens een deel van de auteursrechten terugkrijgt. Minister Van Bijsterveldt wijst erop dat een ruime rechtenoverdracht ook bij commerciële omroepen en producenten een gangbare praktijk is.

De minister laat wel weten dat ze niet gelukkig is met de constructie. De NPO en Crossmex hanteren voor langlopende netstylingmuziek, tunes en zenderjingles een aanvullende regeling voor het delen van inkomsten. Die komt erop neer dat de auteur een percentage van de BUMA-inkomsten terugbetaalt aan de omroep, als het auteursdeel van de BUMA-inkomsten boven een bepaalde grens komt. Die regeling is getroffen omdat bij in opdracht gemaakte tunes en jingles, die vaak worden uitgezonden, een onevenredigheid bestaat tussen de BUMA-gelden en de prestatie van de auteur.

Minister Van Bijsterveldt vindt dat de regeling de positie van auteurs niet ten goede komt. Maar ze onderstreept dat de publieke omroep de Mediawet niet overtreedt. Of de omroep misbruik maakt van een machtspositie moet de NMa beoordelen, vindt de minister.