De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat er extra geld komt voor de vijftien streekomroepen in Nederland. De belangenorganisatie van alle gemeenten in Nederland wil dat het Rijk voor 2019 en 2020 elk jaar 6 miljoen euro beschikbaar stelt om de pilots van de vijftien streekomroepen financieel te ondersteunen.

Dat schrijft VNG in een brief aan de Tweede Kamer. Op 3 december behandelt de Tweede Kamer de begroting van de tak Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De financiering van lokale publieke omroepen valt daar ook onder.

‘Rijk moet bijspringen’

VNG: “Er zijn inmiddels vijftien streekomroepen die als pilot project fungeren. Zij hebben de afgelopen jaren vaak extra ondersteuning van hun gemeenten ontvangen. De omroepen kampen met teruglopende reclame-inkomsten en hebben zelf geen mogelijkheden nog meer andere financieringsbronnen aan te boren. Daarom is een incidentele financiële bijdrage van twee jaar vanuit het Rijk noodzakelijk.”

Volgens VNG hebben gemeenten tot op heden ‘meer dan hun verantwoordelijkheid genomen’. “Daarom vragen we nu het Rijk incidenteel bij te springen.”

Lobbyen

De Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland (OLON) maakte eerder al bekend bij het Rijk te gaan lobbyen om meer geld te krijgen voor de lokale omroepen in het land. De financiering van de lokale zenders is scheef, vindt OLON.

Foto: <niet meer gebruiken>