De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is sinds zaterdag de enige sectororganisatie van de ruim 240 lokale publieke omroepen in Nederland. Met meerderheid van stemmen hebben de omroepen hiertoe besloten. Met die keuze komt een einde aan de Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON), die als vereniging tot 2015 nog de collectieve belangen van de lokale omroepen behartigde, maar sindsdien al haar taken en verantwoordelijkheden aan de stichting heeft overgedragen.

Marc Visch, directeur van de NLPO: “De sector heeft baat bij meer tempo, regie en richting. Door nu te kiezen voor één sterke sectororganisatie kunnen we verder met het professionaliseren van deze belangrijke laag in het omroepbestel en het versterken van de relevantie en levensvatbaarheid van onze sector.”

De uitdagingen voor de NLPO zijn volgens de organisatie niet mals. Volgens het Commissariaat voor de Media zouden meer dan twee derde van de lokale omroepen al jaren in financiële nood zijn. Daarnaast zijn volgens de NLPO de verschillen tussen lokale omroepen enorm en wordt er, als gevolg van de toenemende belangstelling voor nieuws van dichtbij, van alle kanten aan de lokale omroep getrokken.

Groeiende verantwoordelijkheid

Marc Visch ziet daarom ook een groeiende verantwoordelijkheid voor de NLPO: “Als sector vragen we om serieus meer geld en alle signalen wijzen inmiddels de goede kant uit. Dat betekent dat we ons als sectororganisatie ook op die manier moeten gaan verhouden en daarbij helpt het natuurlijk als er één duidelijk en goed georganiseerd aanspreekpunt is voor partijen. Overigens niet alleen als het gaat over geld, maar bijvoorbeeld ook over de wettelijke taak, technische voorzieningen en samenwerking binnen het bestel.”

De NLPO organiseert binnen de sector inspraak en zoekt naar overeenstemming en draagvlak door middel van een College van Omroepen. De stichting organiseert bovendien per jaar meerdere bijeenkomsten en faciliteert klankbordgroepen over uiteenlopende beleidsthema’s. Visch: “Niet de sectororganisatie bepaalt de doelen, maar de omroepen doen dit gezamenlijk. Omroepen hebben een stem in de standpunten en visie. De NLPO legt niets op, maar organiseert met en voor de omroepen het gesprek met alle partijen.”