Omroepen WOS (Westland, Maassluis en Midden-Delfland), OPEN Rotterdam (Rotterdam) en OOG (Groningen) krijgen als eerste omroepen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Het keurmerk is drie jaar geldig en kent een tussentijdse controle halverwege deze periode.

Onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het keurmerk.

Professionalisering

De lokale omroepen moeten met het keurmerk belangrijke stap in de richting van verdere journalistieke professionalisering zetten. Marc Visch, directeur-bestuurder van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), zegt daarover: “Met het keurmerk heeft de sector zelf de lat hoog gelegd. Dat is uniek in de journalistieke wereld. Het is schitterend dat deze omroepen nu aan alle vereisten voldoen. De verlening van het keurmerk betekent een erkenning van hun goede werk en de impact die ze in de streek weten te realiseren.”

Het keurmerk stelt objectief toetsbare eisen ten aanzien van onder meer de efficiëntie en het productaanbod, die onafhankelijk worden getoetst door het Keurmerkinstituut. Streekomroepen die op alle criteria voldoende scoren mogen het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen voeren bij hun dienstverlening.