Het stelsel van de lokale omroep en streekomroepen moet nodig op de schop. De wettelijke eis om uit te zenden op zowel radio, tv als internet moet komen te vervallen en er moet meer geld naar de omroepen. Dat schrijven de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur in een brief aan de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Slob (Media). De ministers hadden zelf om advies gevraagd.

Beide Raden stellen in het uitgebrachte rapport ‘Lokale omroep verdient meer ruimte’ dat de financiering van de publieke omroepen in Nederland scheef is. ‘Het totale budget dat vanuit het gemeentefonds in 2019 beschikbaar is voor de lokale omroepen in 355 gemeenten is ongeveer 10 miljoen euro. Ter vergelijking: voor de 13 regionale omroepen is dat 145 miljoen euro. Dat betekent dat één regionale omroep gemiddeld meer krijgt dan alle lokale omroepen samen.’

Geld via Het Rijk

De Raden stellen voor om het geld via de mediabegroting van Het Rijk direct aan lokale omroepen te geven, zodat het geld daar ook echt terechtkomt. En niet, zoals nu nog gebeurt, de financiering via de gemeente te laten lopen. ‘Financiering via de mediabegroting vergroot de journalistieke onafhankelijkheid.’

De Raden schrijven verder dat het voor veel lokale- en streekomroepen erg kostbaar is om uit te zenden via zowel radio, tv en online. ‘Dit is niet duurzaam werkbaar, zeker niet in het licht van de schaal waarop die omroepen nu acteren.’ Hun advies: laat omroepen zelf bepalen op welk platform ze uitzenden.

Financiering

Lokale omroepen krijgen een normbedrag van 1,28 euro per huishouden. Voor een gemeente van ongeveer 100.000 inwoners komt dat neer op 57.000 euro per jaar. Maar niet elke gemeente houdt zich aan die richtlijn. Zo krijgt de lokale omroep van Enschede, ruim 158.000 inwoners, jaarlijks een subsidie van 100.000 euro. Dat is verhoudingsgewijs lager dan de lokale omroep van Utrecht, die met zo’n 350.000 inwoners een subsidie van 640.000 euro ontvangt.

De Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) pleit voor een ‘duale publieke bekostiging’ van de streekomroepen: vanuit het Rijk (375.000 euro per streekomroep per jaar) en vanuit de gemeente (1,28 euro per huishouden in de gemeente, per jaar). “Een groter budget biedt in het algemeen een grotere kans op een sterkere, professionelere en bestendigere omroep”, aldus de NLPO.

Het hele rapport is via deze link te lezen. Op 11 september volgt een debat in de Tweede Kamer over lokale en landelijke omroepen.

Foto: Pixabay