Home Landelijke radio Verontruste dirigenten komen in actie voor radio-orkesten

Verontruste dirigenten komen in actie voor radio-orkesten

Drie verontruste dirigenten hebben een poging gedaan het algemeen bestuur van de Publieke Omroep om te praten. Edo de Waart, Frans Brüggen en Peter Eötvos zijn in actie gekomen in een poging hun orkesten door de bezuiningsoperatie te loodsen, dit schrijft de Haagsche Courant. De Publieke Omroep vergaderde afgelopen week over het eerder door de omroepverenigingen naar buiten gebrachte plan om het Radio Kamerorkest in het Radio Symfonie Orkest te laten opgaan en elders binnen het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) op variabele kosten te besparen. Het MCO keerde zich echter tegen dit plan.

Voorafgaand aan de vergadering kwamen De Waart, Brüggen en Eötvös, daartoe aangespoord door de directie van het MCO, op bezoek teneinde tegenover het bestuur hun visie kenbaar te maken. Het drietal keerden zich om artistieke redenen tegen het plan twee orkesten samen te voegen. Zij onderschreven daarmee het standpunt van het MCO: wanneer een drastische bezuiniging onvermijdelijk is valt opheffing van het gehele Radio Symfonie Orkest te prefereren, wanneer daartegenover tenminste versterking zou staan van het Radio Filharmonisch Orkest en het Radio Kamerorkest met elk vijftien arbeidsplaatsen. Door het Radio Symfonie Orkest (85 musici) op te heffen zou met één klap worden voldaan aan de eis van staatssecretaris Van der Laan van OCW, die het MCO een bezuiniging heeft opgelegd van tussen de 5,5 en 7,5 miljoen euro, ruim twintig procent van het totale budget. De Publieke Omroep wil de staatssecretaris overhalen de bezuiniging te reduceren tot circa vijf miljoen euro, zo staat in het laatste plan.

Bij de omroepen bestond al geruime tijd de indruk, dat de directie van het MCO, waaronder de vier radio-orkesten en het Groot Omroepkoor ressorteren, bereid is het Radio Symfonie Orkest te offeren. Toen dat vorige week tot de musici van het laatstgenoemde orkest doordrong, leidde dat tot een collectieve uitbarsting van woede. “Verraad” van de eigen directie bracht circa zestig orkestleden er toe het kantoor van Ben Janssen, directeur van het MCO, binnen te stormen. Pogingen om de Publieke Omroep en het MCO op één lijn te krijgen, zodat staatssecretaris Van der Laan met een eensluidend standpunt kan worden geconfronteerd, zijn op niets uitgelopen. Beide instanties hebben hun definitieve standpunt twee weken opgeschoven teneinde de consequenties van diverse opties te onderzoeken. De volgende stap is, dat de Raad van Cultuur zich over deze plannen buigt.