Home Landelijke radio VCR spant kort geding aan tegen Publieke Omroep

VCR spant kort geding aan tegen Publieke Omroep

De Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en haar leden hebben een kort geding tegen de NOS en de NPS aangespannen in verband met de overname van het commerciële radiostation Colorful Radio door de publieke omroep.

Colorful Radio is een commercieel muziekstation op de kabel, dat zich richt op de multiculturele samenleving. Colorful Radio wordt geëxploiteerd door de Nederlandse Radio Groep (NRG). Door het uitlekken van een brief van de NOS en NRG aan een kabelexploitant werd bekend dat de NOS en de NRG een intentieverklaring hebben getekend en ernaar streven om Colorful Radio per 1 februari 2004 als neventaak van de NOS voort te zetten. In de brief is vermeld dat Colorful Radio ongewijzigd wordt voortgezet als Urban Radio Station. Uit nadien verschenen persuitlatingen blijkt echter dat het de NOS niet gaat om het programma van Colorful Radio, maar om de kabelfrequenties van Colorful Radio. De NOS wil een nieuwe 24-uursmuziekzender voor jongeren starten, waarbij de NPS eerst verantwoordelijke is voor de dagelijkse invulling.

De commerciële partijen vinden dat het in strijd is met de strikte scheiding in de Mediawet tussen de publieke en commerciële omroep en dat het onaanvaardbaar is dat de publieke omroep die met overheidsgeld wordt gefinancierd zich op commercieel terrein begeeft. De publieke omroep verschaft zich hierdoor een oneerlijke voorsprong ten opzichte van de commerciële omroepen, die zich op dezelfde doelgroep van luisteraars en adverteerders richten. Bovendien zijn de vergunningaanvragen van Colorful Radio in het kader van de etherfrequentieverdeling voor commerciële radio-omroepen in 2003 door de overheid beoordeeld op commerciële levensvatbaarheid en kwaliteit van het programma-aanbod, en op beide punten afgewezen. Toch krijgt Colorful Radio nu geld toe om onderdeel te worden van de publieke omroep. De commerciële omroepen betaalden in totaal ruim 330 miljoen euro voor hun ethervergunningen. “Wij hebben er begrip voor dat de publieke omroep met overheidsgeld wordt gefinancierd, maar niet dat daarmee de kabelfrequenties van een afgewezen commerciële zender worden overgenomen om een extra concurrent in de markt te zetten”, aldus Martin Banga, voorzitter van de VCR.

Verder zijn de commerciële omroepen van oordeel dat het handelen van de NOS en NPS in strijd is met het onderscheid dat de Mediawet maakt in de activiteiten van de publieke omroep tussen “hoofdtaak”, “nevenactiviteit” en “neventaak”. Het verzorgen van een programma voor (multiculturele) jongeren behoort tot de hoofdtaak van de publieke omroep om een veelzijdig aanbod voor het gehele Nederlandse publiek te verzorgen. De bedoeling van de invoering van de neventaak is dat de publieke omroep haar programmamateriaal kan aanbieden via nieuwe media. Daarvan is in dit geval geen sprake, omdat er al publieke en commerciële muziekzenders zijn die zich richten op jongeren. Daarnaast is de overname van de kabelfrequenties van Colorful Radio door de NOS in strijd met de wet, omdat zij deze niet met overheidsgeld mag bekostigen en de publieke omroep al beschikt over vijf kabelnetten waarover haar programma’s kosteloos worden doorgegeven.