Home Landelijke radio Tweede kamer wacht op beslissing van rechter

Tweede kamer wacht op beslissing van rechter

De Tweede Kamer wil wachten op de rechterlijke beslissing voordat begonnen gaat worden met het regelen van de veiling voor de verdeling van de commerciële radiofrequenties. Dit kwam uit het kameroverleg van donderdag over de verdeling van de radiofrequenties.

Een verdeling via een vergelijkende toets is in het strategisch akkoord van het kabinet afgesproken. Tijdens het debat bleek dat de meerderheid van de Kamer daar ook voor is, al begon de VVD toch te twijfelen over de manier van verdelen.

De rechter oordeelde in juli dat een veiling voor 16 september geregeld moest zijn. Omdat de nieuwe zitting op 20 september plaatsheeft, Zal deze deadline niet gehaald gaan worden. De staatssecretaris van Media Van Leeuwen denkt geen schadeclaims te krijgen van zenders, omdat dit beroep 16 september is ingediend.