Home Landelijke radio Thijs Berman stopt zijn werkzaamheden voor de NOS

Thijs Berman stopt zijn werkzaamheden voor de NOS

Correspondent Thijs Berman van het NOS Radio 1 Journaal heeft zijn journalistieke werkzaamheden voor de NOS in goed onderling overleg beëindigd. Aanleiding voor het stopzetten van de werkzaamheden is de kandidatuur van Berman voor een PvdA-parlementszetel in het Europees Parlement. De onafhankelijkheid van de NOS staat het niet toe dat NOS-medewerkers politiek actief zijn voor een politieke partij.

Thijs Berman werkte sinds 1995 als correspondent in Frankrijk voor de NOS. Onlangs besloot Berman zich kandidaat te stellen voor het Europese parlement. Door zijn partij is hij daarvoor op een verkiesbare plek geplaatst. De onafhankelijke positie van de nieuwsorganisatie NOS brengt met zich mee dat medewerkers niet openlijk politiek actief kunnen zijn. Met deze beleidslijn wil de NOS iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen. In deze context moet het stopzetten van de samenwerking met Thijs Berman worden gezien.

Vanzelfsprekend staat het iedere NOS-medewerker vrij om lid te zijn van een politieke partij. Dit zolang de medewerker de standpunten van de partij maar niet openlijk uitdraagt of de partij actief vertegenwoordigt.

De NOS respecteert vanzelfsprekend de keuze van Berman om voor een politieke loopbaan te kiezen. Zij vindt het echter wel jammer dat zij hiermee een uitstekend correspondent verliest.