Home Landelijke radio Steun van provincie voor RTV Drenthe en RTV Noord

Steun van provincie voor RTV Drenthe en RTV Noord

Gedeputeerde Staten nemen dinsdag een beslissing over een steun van enkele miljoenen euro’s aan omroep RTV Drenthe. Het gaat om een schenking van 4 miljoen euro, met daarbij een lening van ruim 3.6 miljoen euro. Het extra geld is noodzakelijk om de voorgenomen verhuizing van de Drentse omroep te bekostigen.

Met de gift en de lening kan RTV Drenthe volgens plan verhuizen naar een monumentaal pand in Assen. Het gaat om een voormalig schoolpand, dichtbij de huidige omroepgebouwen. Verbouwing van dit pand valt vele malen duurder uit dan begroot, onder meer omdat parkeerruimte ondergronds moet. Dit zou op last van de gemeente Assen zijn. Van het geld van de provincie zal ook de inrichting van het gebouw worden bekostigd en de aanschaf van apparatuur voor de televisie-tak. RTV Drenthe huurt nu het meeste materiaal. Ook deze kostenposten waren aanvankelijk niet begroot.

Vanaf 1 januari dit jaar zijn de provincies verantwoordelijk voor de bekostiging van de regionale omroepen. Zij krijgen daarvoor geld van het Rijk. In Drenthe wordt jaarlijks wordt 6,7 miljoen gestoken in de omroepexploitatie. Deze bedragen zijn ontoereikend en inkomsten uit reclame vallen tegen.

De provincie Groningen schiet de noodlijdende regionale omroep RTV-Noord eveneens te hulp. Over 2002 krijgt de zender 169.000 euro. Voor dit jaar is een extra bijdrage van 239.000 euro beschikbaar. De provincie verbindt wel voorwaarden aan haar extra steun. De directie van RTV-Noord moet bezunigingsvoorstellen indienen. Zonder hulp van de provincie loopt het tekort van de omroep rond 2006 op tot boven de een miljoen euro.

Bron: Dagblad v/h Noorden