Home Landelijke radio Staatssecretaris wil Arrow-frequenties snel herverdelen

Staatssecretaris wil Arrow-frequenties snel herverdelen

Staatssecretaris Heemskerk van Economische zaken wil de FM-vergunningen (kavel A7 en A8) van Arrow die vannacht ingetrokken zijn, snel opnieuw verdelen. "Om te voorkomen dit onnodig lang duurt, wordt in eerste instantie gestart met een belangstellingregistratie. Dit houdt in dat geïnteresseerde partijen vanaf eind deze maand kunnen aangeven of zij belangstelling hebben voor één van de twee vergunningen. Als blijkt dat er voor beide vergunningen slechts één partij geïnteresseerd is kan direct tot vergunningverlening worden overgegaan", zo meldt het ministerie.

De precieze procedure om de FM-pakketten te verdelen is nog onbekend. "Indien er meerdere serieuze geïnteresseerde radio-omroepen blijken te zijn wordt overgegaan tot het verdelen van de vergunningen door middel van een vergelijkende toets. Indien dit noodzakelijk is, zal deze in de zomer worden afgerond. De nieuwe vergunninghouders kunnen dan direct daarna starten met uitzenden op de vrijgekomen frequenties." Een eventueel vergelijkende toets zal, gelet op de korte looptijd van de vergunningen (tot 1 september 2011), wel eenvoudiger zijn dan de toets in 2003.

"Bij de vergelijkende toets worden de  aanvragers allereerst op criteria met elkaar vergeleken. Daarnaast dienen geïnteresseerde bedrijven een financieel bod uit te brengen, waarbij de partijen zelf verantwoordelijk zijn voor de hoogte hiervan. Dit bod zal de doorslag geven in het geval de geïnteresseerde bedrijven op grond van de criteria gelijk eindigen."

Staatssecretaris Heemskerk zegt het intrekken van de Arrow-vergunningen te betreuren. "Met de eigenaren waren in een eerder stadium betalingsregelingen afgesproken waaraan herhaaldelijk niet is voldaan. Hierdoor ontstond een oneerlijke situatie ten opzichte van radiopartijen die wel gewoon voldoen aan hun verplichtingen."

Radio 10 Gold van Talpa Radio, Kink FM en Erik de Zwart hebben zich al gemeld bij het Agentschap Telecom om op de FM-frequenties van Arrow Classic Rock te komen. Voor de frequenties van Arrow Jazz FM heeft niemand zich nog gemeld.