Het Agentschap Telecom gaat vanaf 1 januari verder onder de naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI). Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft dat vandaag bekendgemaakt. “In verband met de verbreding van het werkveld dekt de benaming ‘Telecom’ de lading niet meer. ‘Digitale infrastructuur’ doet dat wel.” De RDI zal bijvoorbeeld intensiever toezicht houden op netwerken en de digitale veiligheid van slimme apparaten.

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk: “Er is sprake van een toenemende digitalisering. Dat is een voorwaarde voor een duurzame economische ontwikkeling en brengt ons land verder. Tegelijkertijd brengt het nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Maatschappelijke belangen kunnen daardoor onder druk komen te staan. Dat heeft de maatschappelijke opgave van Agentschap Telecom in de loop der jaren veranderd.”

De toezichtstaken zijn de afgelopen jaren al sterk toegenomen. De verwachting is dat die groei zich de komende jaren voort zal zetten. De naam ‘Rijksinspectie’ sluit goed aan bij die ontwikkeling, aldus de RDI.

RDI blijft ook verantwoordelijk voor de uitgifte van en controles op etherfrequenties.