Home Landelijke radio Staatssecretaris: NPS voldeed wél aan de eisen in 2002

Staatssecretaris: NPS voldeed wél aan de eisen in 2002

Media-staatssecretaris Medy van der Laan (D66) heeft in antwoorden op kamervragen van het kamerlid Ali Lazrak gesteld dat NPS-radio in 2002 wel degelijk aan de wettelijke eisen voldeed. Eerder meldde het AVRO-radioprogramma Antenne 2 dat dit niet het geval was. Het Radio2-programma stelde dat de NPS te weinig radioprogramma’s voor minderheden uit zou hebben gezonden in 2002 dan wettelijk vereist. 25 procent van de radioprogramma’s van de NPS moet voor allochtonen zijn.

Het radioprogramma onderstreepte dit middels een persbericht waarin het meldde de hand te hebben gelegd op ‘een rapportage’ waaruit dit zou blijken. Volgens de Staatssecretaris is een ‘foutieve interpretatie’ van een artikel uit het juni nummer van de publicatie CoMedia gemaakt. CoMedia is een publicatie van het Commissariaat voor de Media.

In CoMedia werd op basis van een proef gedurende EEN meetweek met een nieuw classificatiesysteem, gesteld dat de NPS niet aan deze voorwaarden voldeed. Volgens de staatssecretaris kan daaruit niet worden afgeleid dat dit voor het gehele jaar 2002 geldt; de NPS heeft gerapporteerd in haar eigen jaarverslag 30,1 procent van haar radiozendtijd aan minderhedenprogramma’s te hebben gericht in 2002. In 2003 was dit 30 procent. Voor 1 september 2003 zal de NOS over het gehele jaar 2003 rapporteren over de categoriale indeling van alle publieke landelijke radiozenders volgens een nieuwe indeling.

De staatssecretaris wijst Lazrak erop dat het verdwijnen van de dagelijkse NPS-programma’s in het Chinees, Marokkaans en Turks op 747AM een verantwoordelijkheid is van de omroep zelf en dat een ‘groot deel van het nieuwsaanbod ook voor ‘de oudere generatie’ via satelliet en internet verkregen kan worden.

Van der Laan stelt verder “niet over bevoegdheden te beschikken voor te schrijven op welke wijze de NPS zijn programmatische opdracht [..] uitvoert.” De staatssecretaris stelt zich daarentegen wel te laten informeren over hoe de NPS haar taken uitvoert naar aanleiding van de visitatie van de algehele landelijke publieke omroepsector. Ali Lazrak wilde met de vragen de dagelijkse uitzendingen die vervangen worden door wekelijkse uitzendingen voort laten bestaan. (Dutchmedia)