Home Landelijke radio Slam!FM kan zich niet vinden in uitspraak Agentschap Telecom

Slam!FM kan zich niet vinden in uitspraak Agentschap Telecom

Slam!FM heeft met verbazing kennisgenomen van het bericht van het Agentschap Telecom. De zender is het er niet mee eens en stapt dan ook binnenkort naar de rechter. Het Agentschap stelt dat Slam!FM de programmavoorschriften van haar radiovergunning zou overtreden. De zender van ID&T draait teveel hitmuziek en er wordt teveel gesproken.

ID&T verkreeg in 2003 een frequentievergunning voor een geclausuleerde radiofrequentie. Sinds 1 februari 2005 wordt daarop het programma van Slam!FM uitgezonden. Eén van de voorwaarden in de door de minister verstrekte vergunning betreft het uitzenden van hitmuziek. ID&T mag gedurende 7,5 procent van haar uitzendtijd overdag hits ten gehore brengen. Over de definitie van het begrip hitmuziek is tussen ID&T en het Agentschap al ruim een jaar discussie.

In de ministeriële regeling bij de veiling in 2003 is door de minister opgeschreven dat andere versies van muziekwerken die in de hitlijsten hebben gestaan en die vaak in grote mate lijken op het origineel, zoals radio-edit versies, niet meetellen als hitmuziek. Slam!FM draait uitsluitend radio-edits. Het ministerie stelt echter dat een radio-edit toch meetelt als een hit. Dit staat volgens ID&T lijnrecht tegenover datgene wat de minister voorafgaand aan de veiling heeft opgeschreven.

Bas Meijer, directielid van ID&T reageert: “In de stukken die bekend waren voorafgaand aan de frequentieverdeling is alles door de minister zelf helder en duidelijk opgeschreven. Als je miljoenen euro’s betaalt voor een frequentievergunning is het achteraf wijzigen van de spelregels onacceptabel. Slam!FM voldoet volledig aan de aan haar gestelde programmavoorschriften. Het huidige oordeel van het Agentschap Telecom is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en dus op drijfzand. Wij zijn dan ook genoodzaakt dit dossier aan de rechter voor te leggen.”