Home Landelijke radio RKK zet nieuwe koers uit voor 2005

RKK zet nieuwe koers uit voor 2005

De zendtijd van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (RKK) zal vanaf 2005 meer gericht zijn op het bereiken van mensen met een minder sterke kerkelijke betrokkenheid. De RKK wil vanaf 2005 eeen nieuwe weg inslaan. Het nieuwe RKK-beleid leidt tot aanpassingen binnen bestaande programma’s. Er zal ook ruimte komen voor de ontwikkeling van nieuwe programma’s. RKK beschikt jaarlijks over 86 uur televisiezendtijd, 234 uur radio en de internetsite katholieknederland.nl. De programma’s worden in opdracht van het Kerkgenootschap verzorgd door de KRO.

Het Kerkgenootschap en de KRO hebben in de afgelopen maanden doelstellingen en criteria voor alle RKK-activiteiten op televisie, radio en internet geformuleerd. Met RKK wil het Kerkgenootschap ‘zoekers’ in het geloof in contact brengen met de waarden en de boodschap van het Evangelie, zoals deze in de katholieke geloofs-gemeenschap worden geleefd, gevonden en gevierd. RKK heeft de ambitie om dit te vertalen in aansprekende en verrassende programma’s, zonder dat de herkenbaarheid van de afzender uit beeld verdwijnt.

Het nieuwe beleid heeft geleid tot toetsing van bestaande programma’s en het inventariseren van nieuwe programmabehoeften. Maar vernieuwing is niet mogelijk zonder ruimte te maken in de bestaande programmering. Zo zal het programma ‘Studio RKK’ op televisie sneuvelen. De redactieleden van Studio RKK blijven binnen de KRO werkzaam, zij het op andere plekken. Op dit moment is nog niet bekend wat de gevolgen zullen zijn voor radioprogramma’s van RKK. “Het traject van programmavernieuwing is nog volop in ontwikkeling dus in feite kan er nog vanalles gebeuren”, zo laat een woordvoerster ons weten.