Home Landelijke radio Verontwaardiging over uitblijven Omroep-CAO

Verontwaardiging over uitblijven Omroep-CAO

De medewerkers van de publieke omroep zijn zeer verontwaardigd dat nu begin 2005 nog altijd geen akkoord is bereikt over de CAO voor 2004. Het zit hen met name dwars dat de werkgevers zelfs niet willen praten over kwalitatieve verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden. De NVJ en de andere vakorganisaties hebben de afgelopen week de diverse omroepbedrijven bezocht. Daarbij werd de medewerkers gevraagd een handtekening te plaatsen onder een oproep aan de directies om een behoorlijke CAO af te sluiten. Van deze gelegenheid is veelvuldig gebruik gemaakt.

Doordat er in 2004 geen akkoord is bereikt en doordat de NOS de Omroep-CAO heeft opgezegd, komen nu al grote groepen medewerkers in de problemen. Contracten worden niet verlengd en nieuwe contracten kunnen onder slechtere omstandigheden afgesloten worden. De omroepwerkgevers willen het jaar 2004 als verloren beschouwen en praten over een modernisering van de CAO voor 2005. Daarbij hebben zij echter vooraf al aangegeven dat wat hen betreft een forse besparing op de loonkosten uitgangspunt moet zijn.

Veel omroepmedewerkers ervaren het als schofferend dat er een traditie binnen de omroep bestaat dat aan het eind van het jaar een CAO afgesloten wordt. Echt schandalig vinden zij het dat er dit keer niet eens te praten viel over kwalitatieve verbeteringen als een fatsoenlijk contractenbeleid, doorstroming in salarisgroepen en een redactiestatuut. Donderdag 20 januari zullen de vakorganisaties de ingezamelde handtekeningen aanbieden aan voorzitter Frans Maréchal van de onderhandelingsdelegatie van de omroepwerkgevers. (villamedia)