Home Landelijke radio Regeerakkoord: kabinet moet opschieten met frequentieverdeling

Regeerakkoord: kabinet moet opschieten met frequentieverdeling

Het kabinet moet snel beginnen met de voorbereidingen te gaan treffen om in 2003 de radiofrequenties voor de commerciële omroep langjarig te verdelen. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord dat door de CDA, LPF en VVD is overeengekomen. DE verdeling van de frequenties zal gebeuren op basis van een vergelijkende toets aan de hand van objectieve criteria, waarbij het aanbod ten aanzien van de hoogte van de jaarlijkse vergoeding die partijen bereid zijn te betalen voor de concessie, een belangrijke component zal zijn.

De publieke omroep dient een representatieve afspiegeling te bieden van de samenleving. In september 2000 is een tienjarige concessie verleend aan de publieke omroep, met de NOS als concessiehouder en de omroeporganisaties als concessiedeelnemer voor 5 jaar.

Volgens de bepalingen van de Mediawet zal in 2004 een beoordeling plaatsvinden van de wijze waarop de publieke omroep uitvoering heeft gegeven aan haar taakopdracht. Deze beoordeling biedt een aanknopingspunt voor de discussie over het functioneren van de publiek omroep.