De radioreclame voor het tijdschrift Gezond Verstand in niet in strijd met de reclameregels in Nederland. Dat oordeelt de Reclame Code Commissie (RCC), nadat er tal van klachten over de commercial binnen waren gekomen. De RCC stelt voorop dat het adverteerder op zichzelf genomen vrij staat om reclame te maken voor haar product.

Het tijdschrift Gezond Verstand schrijft over onbewezen theorieën over het coronavirus. De klagers vinden dat er ‘desinformatie’ wordt verspreid. Volgens hen gaat het onder meer om misleidende informatie over het coronavirus en opruiende artikelen gericht op de gevestigde media in Nederland.

Klachten over de inhoud

Gezond Verstand stelt in haar verweer dat de klachten vooral gaan over de inhoud van het magazine en niet over de radiocommercial zelf.

“Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn klacht. Het ontgaat Gezond Verstand waarom de voorzitter van de Commissie de klacht niet aanstonds op die grond zelf afdoet”, aldus het tijdschrift.

Foto: Gezond Verstand