Home Landelijke radio Radio 8FM breekt met reclameverkoper CRN

Radio 8FM breekt met reclameverkoper CRN

De Brabantse commerciële radiozender Radio 8FM beëindigt per 1 januari 2004 haar samenwerking met CRN. Momenteel is CRN het enige verkooploket waar landelijke adverteerders kunnen adverteren op ongeveer 10 niet-landelijke (publieke en commerciële) radiostations. De reden voor beëindiging is dat Radio 8FM op dit ogenblik meer nadelen dan voordelen ziet in het continueren van de samenwerking met CRN.

Radio 8FM is van mening dat naar aanleiding van de frequentieverdeling en de uitkomsten daarvan CRN een duidelijke profilering dient na te streven. In het primaire werkgebied van CRN, de landelijke advertentiemarkt, is een forse toename van concurrentie te verwachten. Deze toename zal naar verwachting leiden tot een nog duidelijkere profilering van bestaande en nieuwe landelijke radiostations. In plaats van een gewenste duidelijke profilering kiest CRN echter voor een uitbreiding met een aantal (kleinere) niet-landelijke radiostations. Deze omroepen richten zich veelal op verschillende doelgroepen. Dit zal in de toekomst leiden tot meer ‘waste’ voor de landelijke adverteerder en zal de uitstraling van het merk CRN en Radio 8FM niet ten goede komen. Daarnaast vindt het radiostation het niet wenselijk om bij CRN aangesloten te blijven nu CRN het concurrerend Eindhovens radiostation Royaal FM toe laat treden, terwijl dit radiostation momenteel procedeert tegen Radio 8FM om haar 8 Brabantse FM-etherfrequenties te krijgen.

CRN eist van de aangesloten omroepen exclusiviteit. CRN is daardoor als enige bevoegd zendtijd te verkopen aan de landelijke adverteerder. Echter, CRN is ook in toenemende mate actief op de Brabantse advertentiemarkt en dit zorgt regelmatig voor conflicten tussen de salesafdeling van Radio 8FM en CRN.

Meer dan 85 procent van de door Radio 8FM verworven omzet is afkomstig van de Brabantse advertentiemarkt en de overige 15 procent wordt gegenereerd door CRN. Toch neemt CRN bijna 50 procent van de uitgezonden reclameboodschappen in beslag.

Aangesloten blijven bij CRN brengt tevens met zich mee dat CRN bepaalt welke luisteronderzoeksmethode gehanteerd dient te worden. In dit geval is dat het CLO luisteronderzoek. De CLO luistergegevens zijn voor landelijke radiostations wel bruikbaar, maar voor Radio 8FM zijn deze alleen bruikbaar op de provinciale advertentiemarkt. Voor wat betreft het uitzendgebied van Radio 8FM en het vereiste minimum aantal respondenten waarover gerapporteerd mag worden, sluit het niet aan bij de afzonderlijke uitzendregio’s (stedelijke gebieden) van Radio 8FM.

Het nieuwe uitzendgebied van Radio 8FM (editie West Brabant – Roosendaal/Bergen op Zoom) levert na 1 jaar meten onvoldoende respondenten op om over de grootst mogelijke doelgroep, leeftijd 10+, uitspraken te doen. Rapporteren aan de lokale adverteerder (circa 85 procent van de omzet) is bij continuering van de samenwerking met CRN niet mogelijk.

Een aantal andere punten zoals de gehanteerde kortingenstructuur, winstverdeling van CRN en deelname in CRN stonden ook ter discussie en hebben mede geleid tot de breuk tussen Radio 8FM en CRN.

Volgens de laatste twee luisteronderzoeken (CLO, apr/mei en mei/juni 2003) levert Radio 8FM 20 procent van de CRN luisteraars in de leeftijd van 20-34 jaar.

Vanaf januari 2004 zal het salesteam van Radio 8FM verder versterkt worden en groeit het totaal aantal medewerkers van 22 tot 30.