Home Landelijke radio RAB: FunX wilde zelf niet meedoen aan luisteronderzoek

RAB: FunX wilde zelf niet meedoen aan luisteronderzoek

FunX heeft er zelf bewust voor gekozen om aan de zijlijn te blijven en niet deel te nemen aan het Continu Luisteronderzoek (CLO). Dat zegt het Radio Advies Bureau (RAB) naar aanleiding van de berichtgeving van FunX, dat zij niet zouden kunnen deelnemen aan het CLO. RAB is opdrachtgever van het luisteronderzoek namens de publieke en commerciële zenders.

RAB zegt FunX verschillende keren uit uitgenodigd te hebben om te participeren in het CLO. "Deze uitnodiging blijft onverminderd van kracht", aldus RAB. "Tot nu toe heeft FunX helaas bewust gekozen om aan de zijlijn te blijven staan en niet te willen deelnemen aan het CLO vanwege de representativiteit bij allochtonen. De kritiek omtrent representativiteit bij allochtonen is bekend en alle media-onderzoeken hebben daar mee te maken."

Volgens RAB worden allochtone panelleden inmidels beter geworven omdat de radiologs veel online worden ingevuld. "Het aantal allochtone panelleden is daardoor 67 procent gestegen, waarmee de representativiteit aanmerkelijk is verbeterd", aldus RAB. "Het probleem bij allochtonen is, dat ze aangeven dat ze wel aan het onderzoek willen meedoen, maar in de praktijk blijkt, dat lang niet iedereen uiteindelijk meedoet. Daarom is er de afgelopen maanden een uitgebreid pilot onderzoek geweest, waarbij allochtonen tijdens het onderzoek maximaal begeleid worden door het onderzoeksbureau Intomart GfK. Deze pilot is positief verlopen en de technische commissie van alle stations heeft geadviseerd om deze maatregelen door te voeren in het nieuwe luisteronderzoek."

Onlangs is het luisteronderzoek opnieuw aanbesteed. Hierbij is volgens RAB veel aandacht besteed aan de representativiteit van allochtonen. In 2012 moet het nieuwe onderzoek in gebruik worden genomen.