Home Landelijke radio Raad voor de Journalistiek tikt Radio 1 op de vingers

Raad voor de Journalistiek tikt Radio 1 op de vingers

Het Radio 1-programma ‘1opdemiddag’ is door de Raad voor de Journalistiek op de vingers getikt omdat het meldde dat een Utrechtse wethouder de gemeenteraad niet goed informeerde over bouwplannen voor een parkeergarage. Uit de transcriptie van de uitzending blijkt niet dat de wethouder op die beschuldiging commentaar heeft mogen geven. De redactie wilde het ruwe opnamemateriaal alleen aan de Raad afstaan als de klagers niet van dat materiaal kennis zouden nemen, wat voor de Raad onaanvaardbaar was.

Ook werd op gezag van een ambtenaar gemeld dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg niet op de hoogte was van het plan, terwijl uit notulen van overleg tussen de gemeente en de Rijksdienst, die de redactie heeft gezien, blijkt dat de Rijksdienst wel op de hoogte was. De klacht van gemeente en wethouder is gegrond verklaard.