Home Landelijke radio Provincie start onderzoek naar bereikbaarheid Media Park

Provincie start onderzoek naar bereikbaarheid Media Park

Gedeputeerde economie van de provincie Noord-Holland, drs. Bob Verburg, maakte gisteren tijdens zijn werkbezoek aan de Gooi en Vechtstreek op het Mediapark bekend dat drs J.S.J. Hillen is benoemd tot mediator die de opdracht krijgt naar lange termijn oplossingen te zoeken voor de bereikbaarheid van het Mediapark in Hilversum. Dit is het resultaat van een gezamenlijk overleg tussen de betrokken gemeenten Hilversum, Bussum en Laren en de provincie dat gisteren aan het werkbezoek voorafging.

De onderzoeken die tot nu toe zijn verricht naar verbetering van het Mediapark hebben nog niet tot concrete resultaten geleid. Er is nu besloten de aanpak op te knippen in korte en lange termijn-oplossingen. De gemeente Hilversum heeft de uitvoering van de korte termijn maatregelen op zich genomen.

Hillen zal de oplossingen op de lange termijn (na 10 jaar) inventariseren. Onderzoek moet aantonen welke van deze maatregelen realistisch en haalbaar zijn om de bereikbaarheid van Hilversum Noord en Mediapark in het bijzonder te verbeteren. Hillen maakt hierbij gebruik van bestaand materiaal. De opgave ligt in het zoeken naar politiek en maatschappelijk gedragen oplossingen die financieel haalbaar zijn. Om dit in goede banen te leiden zal de mediator een ontwikkelings- en besluitvormingsproces uitwerken.

De heer Hillen woont al ruim 30 jaar in de regio. Hij was parlementair verslaggever, en later verslaggever bureau buitenland in Hilversum voor de NOS. Daarna was hij directeur voorlichting bij het Ministerie van Financiën. Hij is nationaal echter vooral bekend geworden door zijn 12-jarig lidmaatschap voor de Tweede Kamer.

Hillen zal in juni zijn eerste bevindingen presenteren aan de stuurgroep die gevormd wordt door de wethouders Economische Zaken en Verkeer en Vervoer van de 3 betrokken gemeenten. De gedeputeerde economische zaken van de provincie zit de stuurgroep voor. In oktober wordt het eindrapport verwacht. Vervolgens zullen de drie gemeenten en de provincie bepalen welke richting gekozen zal worden.